NATUR-KULTUR-MENNESKE

 Nordsjællands Naturskole blev i 1982 oprettet som en selvejende institution med det formål, at være platform for nysgerrighed, leg, læring og dannelse i og med naturen. Vi arbejder med de store sammenhænge og med holistisk perspektiv. Naturen er alle aspekter af alt liv på jorden Vi er selv en del af naturens store pusslespil. Lad os sammen finde brikkerne og sætte dem sammen.Nordsjællands naturskole har bl.a base i RAMhuset på Ramløse Skole i Gribskov Kommune, men de fleste aktiviteter foregår udendørs. Naturen er ikke en bog, som man slår op i, så selv om der er gået nok så megen planlægning forud, så er det øjeblikket, som styrer. Der dukker altid noget uforudset op, så derfor vil mødet med naturen altid give nye vinkler på udeliv og undervisning. Naturskolen laver udeskole for alle.


Udeskolen laver undervisningsforløb og naturformidling til...

- Dagtilbud og daginstitutioner

- Skoler og andre undervisningsinstitutioner

- Foreninger og organisationer

- Ældreområdet og handicapområdet

- Virksomheder m.m.


Vores naturvejleder og træklatrerinstruktør skal bestilles i god tid, før et arrangement eller undervisningsforløb skal finde sted.

Naturvejledning: Pris pr. påbegyndt time – 500,00 kr. Minimum 2 timer.

Træklatring: Pris pr. påbegyndt time - 1000 kr. + 2000 kr. for opsætning og nedtagning af udstyr.

Der tillægges ikke kørselsgodtgørelse inden for Gribskov Kommune.

Pris ved længerevarende forløb kan aftales.

RAM-huset på Ramløse Skole danner udgangspunkt for en række aktiviteter. Se nærmere i månedsnyhedsbrevene.


Emnekassen

  • mennesket i naturen og naturen i mennesket
  • Jordens historie geologisk, geografisk og klimatisk gennem tiderne
  • miljøpåvirkninger og tilpasning
  • historie og samfund - Oldtid-Nutid-Fremtid
  • naturen som værested og værksted
  • Jordens dyr og planter - økosystemer
  • energi og kredsløb


Vælg selv

Medlemskab af Naturskolens forening…

Børn mellem 0 og 5 år; 200 kr. + én forældre á 100 kr.

Børn mellem 6 og 12 år; 200 kr.

Alle fra 13 år; 100 kr.


Medlemskab tegnes ved at indsætte det valgte beløb via Netbank på Reg.nr. 6490 Kontonr. 2033303. – Mærk indbetalingen kontingent 2021, og noter det eller de navne, som indbetalingen gælder, samt adresse og fødselsdato/år og email. Er der ikke plads til de nævnte data, bedes disse sendt på e-mail til vores kasserer: nilashansen@gmail.com.


For alle fra 13 år giver medlemskabet direkte adgang til RAMhusets aktiviteter (eventuelt deltagergebyr betales i forbindelse med fremmøde). Eventuelle spørgsmål kan sendes på email til: naturborn@gmail.com


Alle medlemmer fra 18 år udgør Nordsjællands Naturskoles Repræsentantskab.

Træklatreinstruktørerne i Naturskolen sætter altid sikkerheden højt, når de står for aktiviteter i trækronerne!

IMG_8951
Copy of IMG_6254
IMG_9274
IMG_9305
IMG_9380
20180421_143807
IMG_1893a
IMG_1723a
IMG_1885a
Horsekær01b
20170627_115134
Copy of DSC08860b
Copy of DSC08835
Copy of DSC08833


Vores aktiviteter er for alle aldersgrupper

Vores naturvejleder og træklatringsinstruktører kan bestilles på tlf.: 20169928 eller på mail: naturborn@gmail.com 

Bestil i god tid og oplys emner og alder på deltagerne.


Naturskolen har mange tilbud til alle aldre, f.eks.  Skovtrolde (0-5 år), Naturdetektiverne (6-12 år), Oplevelse og overlevelse (fra 15 år), samt naturvandringer, kurser og foredrag for voksne.

- Få tilsendt nyhedsbreve eller følg med på Facebook: Nordsjællands Naturskole

Natuskolen har kursusadresse i RAMhuset, Ramløse Skole, Gl. Præstevej 2 3200 Ramløse.